Thema-avonden

       THEMA-BIJEENKOMSTEN

SAMEN TAFELEN IN DE HUISKAMER.


Vrijdag 17 april, 8 mei en 12 juni aanvang telkens 17:30u tot 20.00u.


Welkom vanaf 17.15u.


Op deze 3 avonden wordt een diner geserveerd in de Huiskamer.
Er kunnen maximaal 24 personen aan deelnemen.
Het menu wordt ruimschoots van tevoren bekend gemaakt zodat u zelf kunt beoordelen of u wel of niet gaat deelnemen aan dit diner.


De kosten zijn € 10,00 per persoon.
Eventuele drankjes zijn voor eigen rekening.


Bij te veel animo krijgen nieuwe gasten voorrang en degenen die al vaker hebben meegedaan komen dan de volgende maand weer als eerste aan de beurt.


LEEFSTIJL OP RECEPT.


Dinsdag 14 april 2020: aanvang 19.30u tot 21.30u in de Huiskamer.


Inloop vanaf 19.15u.


Lezing door Alfons Olde Loohuis.
Juist eten is niet gelijk aan gewoon minder eten en leefstijl is niet iets wat je driemaal daags doet. Gezondheid wordt uiteindelijk bepaald door een duizelingwekkende hoeveelheid leefstijlfactoren. In deze lezing geeft Alfons Olde Loohuis aan de hand van vijf pijlers (voeding, beweging, slapen, stress en hormonen) inzicht in de werking van ons lichaam en de effecten van leefstijl op onze gezondheid. Want hoe meer grip we hebben op de daadwerkelijke mechanismen rond diabetes en obesitas, des te gemotiveerder we raken om onze leefstijl aan te passen.


Alfons zal hierbij ook nog terugkomen op zijn eerdere lezing tijdens de GOW-markt over de Blauwe Zones. Dit zijn gebieden in de wereld waar mensen langer, gezonder en gelukkiger leven dan elders.
Alfons raakte zelf geïnspireerd door Jacqui van Kemenade die op basis van honderden wetenschappelijke publicaties, gesteund door haar eigen ervaring als huisarts, hierover een boek schreef getiteld ‘Leefstijl op recept’. Deze avond is een aanrader voor iedereen die zijn eigen gezondheid wil verbeteren en het recept wil vinden voor een optimale leefstijl.


Opgeven bij Tonny van Beerendonk thema@zorgcooperatieherpen.nl of een telefoontje naar haar 06-57537090. Opgeven voor 6 april 2020


Entree: Gratis voor leden. Niet leden betalen € 3,00


OP WEG NAAR DE PARALYMPICS? IK GELOOF IN TOKYO!


Woensdag 13 mei 2020: aanvang 19.30u tot 21.30u in de Huiskamer.


Door: Gerald van Grunsven

Als klein jochie al ondervond Gerald van Grunsven de nadelen en
beperkingen die bij zijn aangeboren ziekte Hemofilie kwamen
kijken.
Hij wou graag voetballen, maar dat mocht niet.
Hij wou graag gymmen op school, maar dat mocht ook niet.
Hij wou graag net zo zijn als de andere jongetjes, maar dat was hij
niet…


Gerald heeft laten zien hoe hij zijn beperking om heeft kunnen
zetten in een kracht.
Het ultieme voorbeeld daarvan is zijn doel om als
rolstoeltafeltennisser aan de Paralympische Spelen van Tokyo
2020 deel te nemen.


De Tour naar Tokyo is letterlijk een lange weg.
Gerald zal hierover vertellen op 13 mei in de Huiskamer.


Opgeven bij Tonny van Beerendonk thema@zorgcooperatieherpen.nl of een telefoontje naar haar 06-57537090. Opgeven voor 5 mei 2020.


Entree: Gratis voor leden. Niet leden betalen € 3,00.


OASE: Hospice en Zorg Thuis.


Woensdag 27 mei 2020: aanvang 19.30u tot 21.30u in de Huiskamer.


Inloop vanaf 19.15u.


Door Jan Verbeek, directeur Hospice de Oase en José Govers vrijwilliger van Zorg Thuis Oss.


OASE HOSPICE EN ZORG THUIS kan de helpende hand bieden middels ondersteuning door opgeleide vrijwilligers thuis of bij een opname in het hospice. Zowel in de thuissituatie als in het hospice wordt medische en verpleegkundige zorg verleend door de eigen huisarts en, indien van toepassing, door uw thuiszorgorganisatie.


Zorg Thuis
In de laatste fase van hun leven, willen de meeste mensen graag thuis zijn in hun eigen vertrouwde omgeving. Zorg en emotionele betrokkenheid is voor familie en vrienden vaak zwaar.
Vrijwilligers van OASE Zorg Thuis kunnen dan hulp bieden. In overleg komen ze tot passende zorg thuis, zodat vrienden en familie even op adem kunnen komen.


Hospice
Als thuisblijven geen passende optie is, dan kan OASE Hospice een volwaardig alternatief zijn: een kleinschalige voorziening voor maximaal zes bewoners. In een warme, huiselijke en gastvrije omgeving waar u in alle rust kunt verblijven tijdens uw laatste levensfase.
Privacy, eigen regie en gastvrijheid staan daarbij hoog in ons vaandel en ons streven is om het voor bewoners ‘bijna zoals thuis’ te laten zijn. De wensen van de bewoner en zijn of haar naasten staan centraal.


Op woensdagavond 27 mei wordt u verder geïnformeerd over de werkwijze van de vrijwilligersorganisatie Oase en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.


De avond zal worden verzorgd door José Govers, vrijwilliger van Zorg Thuis en door Jan Verbeek, directeur Hospice de Oase.


Opgeven bij Tonny van Beerendonk thema@zorgcooperatieherpen.nl of een telefoontje naar haar 06-57537090. Opgeven voor 19 mei 2020


Entree: Gratis voor leden. Niet leden betalen € 3,00.

PLEEGZORG


Woensdag 17 juni 2020: aanvang 19.30u tot 21.30u in de Huiskamer.


Inloop vanaf 19.15u.

Door Netty Leenders uit Neerloon.


Bij je eigen ouders opgroeien; voor veel kinderen is het de normaalste zaak van de wereld. Toch telt Nederland jaarlijks ruim 25.000 kinderen die voor korte of lange tijd in een pleeggezin wonen.
In ons gezin hebben 16 pleegkinderen gewoond, zowel voor crises opvang als voor langdurige zorg. Nederlandse kinderen maar ook kinderen uit andere landen o.a. uit Congo, Somalië, Azerbeidzjan. Kinderen van allerlei leeftijden met ieder weer zijn of haar eigen bijzondere achtergrond.
Nadenkend wat pleegzorg voor mij is kom ik op de volgende woorden:
Indrukwekkend, verrijkend, mooi, zingevend, soms zwaar.
Graag wil ik jullie op deze thema-avond meer vertellen over mijn ervaringen met pleegzorg en ook wat het voor ons gezin heeft betekend.


Opgeven bij Tonny van Beerendonk thema@zorgcooperatieherpen.nl of een telefoontje naar haar 06-57537090. Opgeven voor 9 juni 2020.


Entree: Gratis voor leden. Niet leden betalen € 3,00.


In verband met de capaciteit van de Huiskamer is het echt belangrijk dat U zich opgeeft, we kunnen niet meer dan 35 personen ontvangen, dit in verband met Uw eigen veiligheid!

HET LAND VAN HERPEN