Home


VOOR U, DOOR U!

ZORGCOÖPERATIE

HET LAND VAN HERPEN

IS ER VOOR U


De zorgcoöperatie levert een belangrijke bijdrage aan een goede kwaliteit van leven. Met elkaar zorgen we dat mensen voldoende sociale contacten hebben, nieuwe hobby's ontdekken, in beweging blijven en geholpen worden daar waar dat nodig is. We doen dit met elkaar voor elkaar.

WAT KUNNEN

WE BIEDEN...

Ontmoeten in de Huiskamer

Vervoer

Klusjes in en om het huis

Informatie zorg en welzijn

Vrijwilligerswerk

Thema-avonden

VOOR U, DOOR U


Als     zorgcoöperatie werken we  volgens het principe dat ieder mens bepaalde kwaliteiten heeft en dat hij/zij deze kan inzetten voor een ander. Zo kan iemand een uitstekende gastvrouw zijn, omdat ze makkelijk een praatje maakt en het fijn  vindt voor mensen te  zorgen. Deze vrouw kan echter verlegen zitten om een klusjesman om in en om het huis wat losse klusjes op te knappen. Deze klusjesman op zijn beurt heeft misschien wel behoefte aan een gezellige eetgroep om zo nu en dan samen te koken en te eten. En zo helpen we elkaar, met gesloten portemonnee , maar met een warm hart.

SOCIAAL TEAM


De zorgcoöperatie werkt samen met het sociaal team van de gemeente Oss en wijkverpleeg-kundigen van thuiszorg-organisaties. Als professionele ondersteuning nodig is, kunnen wij makkelijk doorverwijzen.

SAMEN


In Herpen e.o. is veel aanbod van verenigingen, van gymclub en vogelvereniging tot KBO en voetbalvereniging, van koor tot muziekvereniging. Wat ontbreekt kan via de zorgcoöperatie worden opgestart.


HET LAND VAN HERPEN

Copyright Het Land van Herpen