Wat doen we?

WAT DOEN WE?

Hoe fijn is het om te wonen in een dorp waar je praktische hulp kunt krijgen als je die nodig  hebt. Waar je er toe doet, maar vooral waar je erbij hoort en waar je voldoende zinvol contact met andere mensen kunt hebben.

Of je nu jong bent of wat ouder. De Coöperatie wil dat bereiken door het faciliteren van allerlei diensten, zoals vervoer, klussen, informatie, en activiteiten die zijn gericht op ontmoeten.

Actieve leden van de Coöperatie kunnen mensen helpen door vervoer te regelen, door klusjes op te knappen en ze een reden te geven het huis uit te gaan en mensen te ontmoeten. De actieve leden en vrijwilligers hebben plezier in hun activiteiten.

De Coöperatie biedt hen ook trainingen en bijscholing. De actieve leden helpen niet alleen een ander, maar krijgen er zelf ook wat voor terug: zelfontplooiing, zinvolle dagbesteding en een goed gevoel.

De Coöperatie wil in de toekomst naast zorg en welzijn ook een platform bieden aan coöperatieve initiatieven op andere terreinen. Zoals; Wonen, Energie, Educatie, Gezondheid en vitaliteit.

WAAR ZIJN WE GOED IN?


De zorgcoöperatie 'Het Land van Herpen' maakt gebruik van de kwaliteiten van de eigen mensen. Dit maakt mensen sterker en meer betrokken bij de eigen omgeving.


Als Coöperatie geloven we sterk in de kwaliteiten van mensen. Iedereen heeft wel iets waar hij of zij goed in is. Vaak weet je het niet eens van jezelf. Maar wat voor u heel gewoon is, kan voor een ander  een bijzonder waardevolle aanvulling zijn. Ook mensen die al voor veel zaken afhankelijk zijn van anderen, door ouderdom of ziekte, zijn  vaak nog in staat een waardevolle bijdrage te leveren voor iemand anders. Al is het maar door het bieden van een luisterend oor. Het hoeft niet altijd iets groots te zijn. De kwaliteit van het leven zit immers vaak in de kleine dingen.

Nieuwe projecten


Regelmatig worden er door de leden nieuwe projecten geopperd. Deze projecten worden zo veel mogelijk door henzelf uitgevoerd, zowel de PR als de uitvoering als de financiën (na afstemming met het bestuur). Ook hier weer volgens ons motto: door u, voor u.

Zorg of welzijn?


We krijgen vaak de vraag of we nu met zorg of welzijn bezig zijn. Wij splitsen ons met de Coöperatie toe op welzijn. Door een goede samenwerking hopen we een goede aanvulling op de professionals te kunnen zijn.